لیزر موهای زائد - رونیکا

متخصصان پوست به این موضوع اشاره‌های زیادی داشته‌اند که باور نادرستی از لیزر موهای زائد در بین عموم وجود دارد و همچنین اشاره دارند که در استفاده از آن هیچگونه عوارضی مشاهده نشده است ‌
⁦⁩ زیرا عمق نفوذ آن فقط تأثیر برروی فولیکول‌های مو دارد که چند میلیمتر در زیر سطح پوست می‌باشد و قدرت نفوظ به بافت‌های دیگر را ندارد.