✅ آناژن (مرحله رشد):
طی آن مو دارای حداکثر ضخامت و رنگ است، در این مرحله اشعه‌ی لیزر بیشترین اثر تخریبی را بر روی فولیکول مو دارد.
‌‌
✅ کاتاژن (مرحله توقف رشد):
ضخات فولیکول مو کاهش می‌یابد و از پیاز مو که وظیفه تغذیه رسانی را دارد جدا می‌شود.
‌‌
✅ تلوژن (مرحله استراحت):
در این مرحله تمام فعالیت‌های رشد متوقف می‌شود، در نواحی مختلف بدن این دوره متفاوت است، مرحله تلوژن در موی سر به مدت صد روز و در دیگر نواحی بدن تا ۶ ماه طول می‌کشد.